Knižní novinky v KIWI- září

Zářijové dny bývají zárukou stabilního počasí a viditelnost v horských partiích podpořenou šikmým slunečním svitem ocení každý amatérský fotograf. Dnešní nabídka novinek je hodně mapová a převážně turisticky horská.
Šumava Trojmezí – turistická mapa číslo 49 v měřítku 1:50 000. Kompletní síť značených turistických tras a cyklotras včetně kilometráže a číselného označení. Novinkou jsou značené jezdecké stezky, dokonce čtyřbarevné, také s kilometráží.
Souřadnicová síť WGS-84, vrstevnice po 10 metrech. Na zadní straně abecedně řazený místopis, seznam prodávaných místních turistických známek, stanice turistiky na koni, turistická informační centra a vybrané kulturní akce. Zobrazené území: JV-Dolní Vltavice, JZ-Steinefurth, SZ-Branišov, SV-Bavorovské Svobodné Hory. Vydala Kartografie Praha, 2010. ISBN 9788073931186
CHKO Český ráj – oboustranná turistická a cykloturistická mapa v měřítku 1:25 000. Turistické a místní značení včetně kilometráže a směrovníků, cykloturistické trasy bez kilometráže s číselným označením. Souřadnicový systém WGS 84,
vrstevnice po 10 metrech. Zobrazené území: JV- Jičín, JZ- Sukorady, SZ- Dlouhý Most, SV- Velké Hamry. Vydala Geodézie On Line, 2010. ISBN 9788087380208
Krušné hory – východ – oboustranná turistická a lyžařská mapa v měřítku 1:25 000. Turistické a lyžařské značení s kilometráží, cykloturistické s číselným označením bez kilometráže, jezdecké trasy, tyčové značení, lázeňské zdravotní
okruhy. Souřadnicový systém WGS 84, kótované vrstevnice po 10 metrech. Zobrazené území: JV- Ústí nad Labem, JZ-Meziboří, SZ- Nassau (DE), SVSněžník. Vydalo ROSY, srpen 2010. ISBN 9788086170688
Okolí Prahy západ – oboustranná mapa pro volný čas v měřítku 1:25 000. Topografický podklad z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Zakresleny turistické trasy s kilometráží, cyklotrasy, naučné stezky a stezky pro inline
brusle. Kótované vrstevnice po 10 metrech, souřadnicový systém WGS 84, stručný místopis s fotografiemi po stranách mapového listu. Vydal Kartum, 2010. ISBN 9788090461420
K. Nováček: Třešňová rokle – horolezecký průvodce, první z řady kapesních průvodců, na jejichž konci by měly být popsány celé Broumovské stěny. Cesty na věže jsou řazeny podle směru hodinových ručiček, na masivech je řazení cest
zprava doleva. Černobílé plány s rozpisem cest a souřadnicemi GPS, pěkné cesty zvýrazněny hvězdičkou, údaje o prvolezci, klasifikace a krátký popis. Vydalo JUKO, 2010. ISBN 9788086213484
J. Zeman: Krkonoše – turistický průvodce z edice S batohem po Česku. 20 vybraných pěších turistických tras u každé naleznete tyto údaje – poloha, výchozí a cílový bod, náročnost, časový rozvrh, délka trasy, převýšení, výškový profil,
mapka, fotografie, podrobný popis trasy, 125 stran. Vydal Akcent, 2010. ISBN 9788072686520
J. Padevět: Cesty s Karlem Hynkem Máchou – turistický průvodce provázející po místech, které navštívil zdatný turista K.H. Mácha. U každého ze 130-ti hesel je uveden současný a historický název objektu, stručná charakteristika, vzdálenost
od Prahy, vztah místa k umělci, informace o jeho případných kresbách daného objektu, doporučená mapa KČT a souřadnice GPS, 367 stran. Vydala Academia, 2010. ISBN 9788020018502
Czarnohora – jednostranná turistická mapa zobrazující celé pásmo ukrajinského pohoří v měřítku 1:60 000. Čtyřbarevné turistické značení, tečkovaně jsou dále vyznačeny i řídce nebo špatně viditelně vyznačené trasy. Vrstevnice po 20
metrech, někde dokonce i po 10 metrech, souřadnicový systém WGS 84, UTM 35, názvy v polském a ukrajinském jazyce. Na zadní straně místopis, slovník vybraných názvů, panoramatická mapa s význačnými vrcholy, vše v polštině. Vydal Ruthenus, 2010. ISBN 9788375300994
Dolomiti di Brenta – jednostranná turistická mapa v měřítku 1:25 000 mapující nádherné okolí Madonny di Campiglio a národního parku Adamello – Brenta. Mapa obsahuje turistické, skialpinistické a cykloturistické pásové značení doplněné o
číslo trasy, obtížnost a způsob značení, vyznačeny ferratové úseky a lezecké terény. Výškopis pomocí stínovaného reliéfu a vrstevnic po 25 metrech, souřadnice v systému UTM WGS 84. Vymezené území: JV- Vezzano, JZ – Preore, SZ – Ossana, SV- M. Peller (2 320 m.n.m.). Vydalo Tabacco, 2010. ISBN 9788883150890
This entry was posted in Knihy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.